naglowek
Aplikujesz na ogłoszenie: Junior Database Developer - Oracle
Miasto: Gdańsk


Prosimy o wypełnienie formularza.

Załącz plik ( rozmiar do 2 MB):


Załączony plik CV: Brak

Ważne! Pamiętaj, że możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego sprawdź, czy na pewno podałeś/aś poprawny adres e-mail w formularzu aplikacyjnym.

Zdarza się, że dostawcy poczty blokują wiadomości tego typu lub kierują je do folderu SPAM. Dlatego też po zaaplikowaniu sprawdź (również w folderze SPAM), czy otrzymałeś/aś od nas automatyczne podziękowanie za przesłanie zgłoszenia - powinno się pojawić w ciągu kilku minut od aplikacji.

Akceptuję klauzulę

Clause:Zamknij

Aplikując na dane ogłoszenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez firmę LPP S.A. Centrala zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.


Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie klikaj na przycisk „APLIKUJ”.